Nieuwsgierig

Het zal ergens in 1948 geweest zijn. Ik las de krant erg jong en dan ging het niet over het plaatselijk Eindhovense nieuws want dat stond niet in Het Vrije Volk.Ik las het politieke nieuws met een voorkeur voor het internationale politieke nieuws. Dat was er genoeg. In die tijd is bij mij de 38 breedtegraad stevig vast gelegd in mijn geheugen. Dat was de scheidslijn tussen Noord – en Zuid-Korea. Die bestaat nog steeds en daar vinden nog steeds schermutselingen plaats. De scheiding van deze twee Korea’ s was een direct gevolg van de tweede wereldoorlog . Een ander onderwerp was de strijd van “onze jongens”. Het ging dan niet om een voetbalwedstrijd Nederland-België maar om de strijd in Indië waar onze jongens heen gestuurd waren om de Nationalisten onder leiding van Soekarno een lesje te leren en Indië weer helemaal van ons te maken! Ik hoopte toch vooral dat dat zou lukken.

Ik las gelegen op mijn buik op een kokosmat. Als ik opstond stond het patroon van de kokosmat op mijn knieën.

Twintig jaar later, op 19 december 1968. Ik was bijna afgestudeerd. Een zekere Joop Hueting, in 1947 uitgezonden als dienstplichtige militair naar Java, deed een boekje open in de Volkskrant over wangedrag van Nederlandse militairen dat alleen maar kon worden omschreven als oorlogsmisdrijven. Pek en veren werden zijn deel . Een jaar later herhaalde hij zijn verhaal in het actualiteitenprogramma van de Vara: matennaaier, nestbevuiler! Maar het ei was gelegd en in 2022 zal het onderzoek De dekolonisatie van het NIOD voltooid zijn. Onze misdaden zijn reeds erkend. Getuigen en deelnemers hebben gepraat. Het waren geen alleenstaande excessen. In het dorp Rawagede werden 431 bewoners vermoord. Het was systematisch. Het merkwaardige is dat ik wist van de dit soort gedragingen. Een oom, KNIL-militair, vertelde op verjaardagen hoe ze eerst een aantal mortiergranaten op een dessa afschoten en dan gingen kijken of daar nog bier was want ze hadden dorst. Voor vele oud-Indiëgangers moet dit bekende kost geweest zijn. Men besloot het weg te stoppen. Pas in deze eeuw zijn sommigen gaan praten. Pas deze eeuw is het deksel van de doofpot gegaan.

In 1968 deden de Amerikanen het in My Lai dunnetjes over. Meer dan 500 doden in een dorp dat er van verdacht werd Viet-Cong strijders te huisvesten. Dit is van alle tijden en hoort bij alle oorlogen!

Ik heb alle namen, plaatsen en gebeurtenissen niet voorzien van (hinderlijke) links. De lezer is zelf in staat te googelen!